ABSOLUE SMOOTING LIQUID CUSHION COMPACT SET SPF 50+/PA+++

ABSOLUE SMOOTING LIQUID CUSHION COMPACT SET SPF 50+/PA+++

압솔뤼 로즈 앰플 쿠션 컴팩트 SPF 50+/PA+++

 • 쿠션에 담긴, 150개 다마스크 로즈 꽃잎의 앰플

  [구성] 1케이스 1리필 1 퍼펙팅 브러쉬 포함

  • 100
  • 110
  • 130
  • 100
  • 110
  • 130
 • * 본품 적당량을 취해 펴 바른다.